West
Virginia Wrestling

Morgantown 36 Elkins 36

12/04/1999
AT Preston

103 -- Cappas M via forfeit
112 -- double forfeit
119 -- Taylor E via forfeit
125 -- double forfeit
130 -- Simons E p Morley
135 -- Look E p Walker
140 -- Alt M via forfeit
145 -- Belt M via forfeit
152 -- Pintos M via forfeit
160 -- Linger E p Williams
171 -- Boetjer E p Luckini
189 -- Pennington E via forfeit
215 -- Jones M p Biller
275 -- Fucello M via forfeitReturn to the November - December 1999 score page
Return to the Scores Index Page
Return to the WV-Mat front page