West Virginia Wrestling

Edison 67 Jackson 15


Date 1/13/05
Location Edison Junior High School

78 Bratke (J) p Corbitt (E) 3:11
84 Nolan (J) p Dent (E) :39
90 Morrison (J) dec Metz (E) 9-4 (OT)
95 Dickel (E) p Huggins (J) 2:21
102 Richards (E) p Scott (J) 2:20
110 Teeter (E) p Thomas (J) 3:11
116 Fordyce (E) p Moore (J) :11
123 Hall (E) md Ferrell (J) 11-2
128 Windland (E) dec Newberry (J) 10-7
135 Richards (E) p Nicholson (J) 2:22
145 Buckbee (E) p Winans (J) 2:38
155 Hall (E) p Sams (J) 2:26
171 McCoy (E) p Barnette (J) 2:54
190 Vincent (E) wbf
275 Cale (E) p Bell (J) :39

Comments

Submitted by Alan Morrison


Return to the Scores Index Page
Return to the WV-Mat front page